വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകള്‍

സ്കൂളിനെക്കുറിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും പണ്ഡിതോചിതമല്ലാത്ത ചില ചിന്തകള്‍. സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ക്കും ന്യായീകരണങ്ങള്‍ക്കും  അപ്പുറം അനുഭവത്തെ ഗുരുസ്ഥാനത്തു നിര്‍ത്തുന്നു.

 

 

 

ക്ലാസുമുറിയിലെത്തുന്ന സിനിമ

പാമരനാം പാട്ടുകാരന്‍

പൊള്ളത്തരത്തിനുമേല്‍ വിരിച്ച പകിട്ടുകള്‍.

അകക്കോവിലില്‍ വിളക്കുള്ളവര്‍

ഒരു പ്രസംഗ മത്സരവുംചില`വിധി' വിചാരങ്ങളും

ഒറ്റും തെറ്റും

സ്‌കൂളിലെ കഷ്‌ടജീവിതവും കോച്ചിംഗ്‌ സെന്ററിലെ (വി)ശിഷ്‌ടജീവിതവും

ചരടറ്റത്തെ കോമാളിപ്പാവകള്‍

എസ്‌.എസ്‌.എല്‍.സി - ഒരു ആസന്നമരണചിന്താ`ദശകം'

പാഠപുസ്‌തകങ്ങള്‍ സ്‌കാന്‍ ചെയ്യേണ്ടതാര്‌ ?

``ദേഹമല്ലോര്‍ക്കില്‍ നീയായതാത്മാവ്‌''

അപ്പത്തിലും അടയിലും കൂടുന്ന വിദ്യ!

സ്വാശ്രയപ്രശ്നം എന്ന മുച്ചീര്‍പ്പന്‍

കാള കിടക്കും കയറോടും

പാടി നീട്ടി ഗുരുവായ ലഘുക്കള്‍

അന്നവിചാരം മുന്നവിചാരം

കൈ കഴയ്‌ക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞകള്‍

സര്‍ഗാത്മകതയുടെ മാമ്പഴക്കാലം

ഒരു കോഴ്സിന്റെ നിലവിളികള്‍

നന്മയുടെ മാമരങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാകുമ്പോള്‍.

വളയുന്ന മോന്തായങ്ങള്‍ നിവര്‍ത്തുന്നതെങ്ങിനെ?

സിനിമ കാണാന്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ എന്തിനു പഠിക്കണം?

വാഗണ്‍ ട്രാജഡിക്ക് സാധ്യതയുള്ള ക്ലാസ്സുമുറികള്‍

മോണിറ്ററില്‍ തെളിയാത്ത ഐ.ടി. വിദ്യാഭ്യാസം

ഏകജാലകത്തിലൂടെ കടക്കാന്‍ പാടുപെടുന്ന ഒട്ടകങ്ങള്‍

മൂത്രപ്പുരകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഇരുട്ടില്‍ കറുത്ത പൂച്ചയെത്തേടുന്ന തൊഴില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം

കുറ്റം; ചെറുതും വലുതും: ഉദാഹരണസഹിതം

ഓര്‍മ്മച്ചുമരിലെ ഒറ്റച്ചിത്രം

തലയെണ്ണാന്‍ വരുന്ന പോലീസ്.